Rabljena vozila

Da li ga je posedovao jedan, dva, tri ili više gazdi zavisi cena koju će vozilo imati, sto je više prethodnih gazdi to je cifra koja se mora pripremiti za njega niza, korišćen automobili najučestalije su uvezeni iz nekih stranih zemalja, mada to ne mora da bude pravilo. Kako u našoj zemlji isto tako posedujemo […]